Showing 1–10 of 29 results

AMETHYST PURPLE

AME.P
Đọc thêm
$250.00

AQUA CALCEDONY

AQUA.C
Đọc thêm
$250.00

AQUAMARINE

AQUA.M
Đọc thêm
$250.00

CITRINE ORANGE

CIT.O
Đọc thêm
$250.00

EMERALD GREEN

EME.G
Đọc thêm
$250.00

FIRE OPAL

OPA.F
Đọc thêm
$250.00

GARNET RED

GAR.R
Đọc thêm
$250.00

LABRADORITE GREY

LAB.G
Đọc thêm
$250.00

LAPIS LUZULIS

LAP.B
Đọc thêm
$250.00

NGỌC TRAI TAHITIAN

TAH.P
Đọc thêm
$450.00